קוד אתי למגשרים בקהילה

בישראל פועלים כיום כארבעים מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה.

במהלך שנת 2017, החליטו מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, יחד עם 'התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בישראל', 'תכנית גישורים', ו'פורום האתיקה' הפועל לצד המרכז לגישור וליישוב סכסוכים בקהילה קריית אונו והקריה האקדמית אונו, לשתף פעולה ולאמץ קוד אתי אחיד ומשותף לכלל המרכזים, וזאת כחלק מקידום חזון של יישוב סכסוכים בהסכמה, ועל מנת לחזק את התיאום בין מרכזי הגישור, את התמקצעותם, את איכות השירות, את הבקרה ואת אמון הציבור בתהליכי גישור ויישוב סכסוכים בהסכמה ובמרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה.

בתחילת 2018 הושק הקוד האתי למגשרים במרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה (2018) (הקוד האתי למגשרים בקהילה (2018))הקוד מבוסס על הקוד האתי למגשרים (2014) של המרכז לגישור בקהילה קריית אונו, שפותח על ידי חברי פורום האתיקה של מרכז הגישור בריכוזה של כרמלה זילברשטיין ובהנחיית ד"ר עומר שפירא מהפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו.

הקוד מפרט את נורמות ההתנהגות האתיות החלות על המגשרים במרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה ועל ממלאי תפקידים נוספים במרכז (בשינויים המתחייבים מאופי התפקיד) בפעילויותיהם השונות במסגרת המרכז, לרבות במהלך האינטייק, בתהליכי בניית הסכמות וכיוצא בזה.

הקוד מחייב את המגשרים בקהילה ואת ממלאי התפקידים השונים במרכזי הגישור והוא נועד להוסיף על סטנדרטים מקצועיים או אחרים העשויים לחול עליהם.

מגשר המתלבט כיצד לנהוג בנסיבות מסוימות לאחר שקרא את הקוד יפנה לוועדת האתיקה של מרכז הגישור או למנהל/ת מרכז הגישור בהתאם לנהלי המרכז ומוזמן להיוועץ בפורום האתיקה.

%d בלוגרים אהבו את זה: