חוות דעת אתיות 2019

חוות דעת אתיות לשנת 2019

מספר מקרה

תיאור מקוצר

נושאים שנידונו

1/2019

האם רשאי מגשר, בין אם מגשר במרכז גישור בקהילה ובין אם מגשר פרטי, לקיים ישיבת גישור שלא במרכז הגישור או במשרדו בהתאם לעניין.

א. התמודדות עם מצבי סתירה לכאורה בין קודים אתיים שונים החלים על המגשר

ב. מקום קיום הגישור וכבוד המקצוע

ג.  מקום קיום הגישור והחשש מפגיעה במעמדו הניטראלי של המגשר

2/2019

 

עיון בכתבי טענות, סירוב לחתום על הסכם גישור, הקלטת הגישור ע"י משתתף, וסוגיות נוספות

א. גישור חוזר שאינו נזכר בהפניית בית המשפט, חשיבות האינטייק ועיון בכתבי טענות לפני הגישור

ב. סירוב מגושר לחתום על הסכם כניסה לגישור

ג. הקלטת הגישור על ידי משתתף ללא ידיעת המשתתפים האחרים

ד. חובת דיווח בשל אי חוקיות לכאורה

ה. העלאת טענה בדבר הטרדה מינית על ידי צד

ו. סוגיות נוספות: יושרה מקצועית, שמירה על כללי התנהגות והפסקת הגישור ביוזמת המגשר

 

3/2019

 

 

 

האם מרכז גישור רשאי לפרסם תמונה של מגושרים, בהסכמתם, באתר אינטרנט

א. חופש הבחירה של מגושרים – הסכמה לפרסום שם ותמונה

ב.  מגבלות על חופש הבחירה של המגושרים – שמירה על כבוד המקצוע וכללי פרסום

ג.  פרסום וסודיות

4/2019

 

האם מגשר שמפנים אליו מקרה גישור רשאי לשתף את הגורם שהפנה אליו את המקרה בשכר המגשר שגבה מהצדדים או לשלם כסף תמורת ההפניה?

 

א.  היעדר התייחסות לשיתוף בשכר המגשר או בתשלום דמי הפניה בתקנות הגישור ובקוד האתי למגשרים

ב.  שיקולי מעמד המקצוע

ג. מגבלות הנובעות מחשש לניגוד עניינים ומראית עין של משוא פנים

ד. חופש הבחירה של מגושרים ושאלת גילוי השיתוף בשכר המגשר

ה. איסור על שיתוף בשכר המגשר בארצות הברית

ו. שיקולים בקבלת תשלום עבור הפניה

ז. הכללים האתיים החלים על מגשר-עורך-דין

5/2019 האם מגשר רשאי לקבל שכר שונה מהצדדים לגישור?

א. היעדר כללים מחייבים בתקנות הגישור באשר לחלוקת שכר המגשר בין הצדדים

ב. היעדר כללים מחייבים בקוד האתי למגשרים (2018) ובקוד האתי למגשרים בקהילה (2018) באשר לחלוקת שכר המגשר בין הצדדים

ג. חופש הבחירה של מגושרים וחובת יידוע הצדדים בדרישת שכר לא שווה

ד. אי משוא פנים ודרישת שכר לא שווה מהצדדים

 

%d בלוגרים אהבו את זה: