חוות דעת אתיות 2017

Forum logo

חוות דעת אתיות לשנת 2017

מספר מקרה

תיאור מקוצר

נושאים שנידונו

1/2017

צדדים לגישור המבקשים לשמור על סודיות הסדר הגישור ולהגיש לבית המשפט בקשה מוסכמת לדחיית התביעה

א.       סעיף 9(א) לתקנות הגישור והחובה להביא את תנאי הסדר הגישור בפני בית המשפט

ב.       איסור הטעיה של בית המשפט (חובות המגשר כלפי בית המשפט)

ג.        אופן ניסוח ההודעה לבית המשפט

 

2/2017

 

צד לגישור המבקש לעיין במסמכים או לקבל עותק ממסמכים שנמסרו למגשר במהלך הגישור

א.     חופש הבחירה של הצדדים – עיון במסמכים או קבלתם בהסכמת הצד שמסרם או בהסכמת שני הצדדים לגבי מסמכים שנמסרו במשותף או מטעם שני הצדדים

ב.     אי משוא פנים – מסירת מסמכים העלולה להתפרש כהעדפת צד

ג.      סודיות – שמירה על סודיות מסמך שנמסר למגשר על ידי אחד הצדדים

3/2017

צד לגישור שהעלה לאינטרנט פרטים מתוך הליך גישור שלא הסתיים בהסדר בניגוד להסכם לניהול הליך הגישור עליו חתם

א.     חופש הבחירה של הצדדים – זכותם לקבל עותק מההסכם למתן שירותי גישור

ב.     סודיות – היקף הסודיות החלה על הצדדים לגישור לגבי מידע שעלה במהלך הגישור

ג.      אי משוא פנים – התגובה הראויה של מגשרים ומרכז הגישור להפרה לכאורה של סעיף הסודיות

ד.     המלצה- הכתרת ההסכם למתן שירותי גישור בכותרת "הסכם בין הצדדים ובינם לבין המגשרים"

 

%d בלוגרים אהבו את זה: