חוות דעת אתיות 2018

Forum Logo New

חוות דעת אתיות לשנת 2018

מספר מקרה

תיאור מקוצר

נושאים שנידונו

1/2018

מגשר שגילה שהתובע אינו מודע לכך ששילם לנתבע תשלום ביתר א.         התשלום העודף כמידע רלוונטי לצורך קבלת החלטות המממשת חופש בחירה

ב.         דיון בתשלום העודף תוך שמירה על אי משוא פנים

ג.          עיון בכתבי בי-דין טרם הגישור

ד.         שיתוף במידע של מגשר בצמד

 

2/2018

 

מגשר התבקש על ידי השופט לעבור עם תובע על מסמכים, לנסח הסכמות ואי הסכמות, ולצרף מסמכים לתיק בית משפט

א.      תפקידו המקצועי של המגשר – יושרה מקצועית

ב.      עצמאותו המקצועית בעבודה מול בית המשפט

 

 

 

3/2018

 

 

צד לגישור המבקש לבטל את הסדר הגישור לאחר שנחתם על ידי הצדדים

א.      היבטים משפטיים של חזרה מהסדר גישור

ב.      חופש הבחירה של הצדדים – קבלת החלטה מדעת

ג.       חובת המגשר לנהוג ללא משוא פנים – הימנעות מנקיטת עמדה

ד.      יושרה מקצועית – הימנעות ממתן ייעוץ משפטי לצדדים

ה.     חשיבות העברתם של הסדרי גישור חתומים לידי הצדדים ולבית המשפט בסמוך ככל הניתן למועד חתימתם

 

4/2018

 

מגשר שצד לגישור מספר לו במהלך הגישור כי הוא מצוי במצב של פשיטת רגל

א.      העברת המידע בדבר פשיטת הרגל לידיעת התובע: חופש הבחירה (קבלת החלטות מדעת) ואי- משוא פנים

ב.      החלטת הנתבע להימנע מלקבל ייעוץ משפטי ממומחה חיצוני: ויתור במסגרת חופש הבחירה

ג.       הפסקת הגישור לעומת רצון הצדדים בהסדר: יושרה מקצועית של המגשר (מניעת ניצול לרעה של התהליך ומניעת פגם ממשי בתהליך) לעומת חופש הבחירה של המגושרים (החלטה על תוצאת התהליך)

5/2018

גישור בשניים: מחלוקת בין מגשרים-שותפים לגבי אופן ניהול הגישור

א.      היחסים שבין מגשרים למגשרים-עמיתים – שמירה על כבוד

ב.      ההשלכות של התנהגות מגשרים על מעמד מרכז הגישור ועל יחסם של מגושרים כלפי מגשרים ומרכז הגישור – שמירה על מעמד המקצוע ומרכז הגישור

6/2018

הצעת מגשר-עו"ד לצדדים לגישור גירושין במהלך הגישור לטפל במכירת דירתם בתום הגישור

א.      הצעת שירותים מקצועיים במהלך הגישור לאור עקרונות של ניגוד עניינים ויושרה מקצועית

ב.      הצעת שירותים מקצועיים במהלך הגישור לאור עקרונות של שיווק (שידול), מעמד המקצוע ומעמד מרכז הגישור

ג.       הצעת שירותים משפטיים על ידי מגשר-עו"ד במהלך הגישור לאור כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין

7/2018

מגשר המבקש לרכוש את דירתם של הצדדים לגישור בתום גישור גירושין

א.      מראית עין לניגוד עניינים וחשש לפגיעה ביושרה מקצועית ובאמון הציבור

ב.      חשש לחוסר יושרה מקצועית בשל שימוש במידע מהליך הגישור

ג.       חשש לפגיעה במעמד מרכז הגישור בקהילה

8/2018

מגשר המסייע לצדדים להגיע להסדר הנוגע להיתר שימוש במקרקעין של אחד הצדדים

א. חופש בחירה של צדדים, פערי כוחות, והתערבות בהסכם שהצדדים מעוניינים בו

ב. כשירות מגשרים ויידוע צדדים לגבי מידע חסר

ג. יושרה מקצועית וקבלת החלטה על פסק זמן בקיום הגישור

ד. מעקב אחר ביצוע הסדרי גישור כסוגיה מקצועית של מדיניות המרכז

9/2018

 

האם מגשר שגישר בין צדדים בפרויקט פינוי-בינוי יהיה רשאי לרכוש דירה בפרויקט מהקבלן או מאחד הדיירים בתום הגישור?

 

א. דמיון והבדלים בהשוואה למקרה 7/2018

ב. עוצמת החשש למראית עין לניגוד עניינים

ג. פרק הזמן המתאים שראוי שיחלוף ממועד הגישור טרם ההתקשרות בין המגשר למי מהצדדים לצורך רכישת דירה בפרויקט.

%d בלוגרים אהבו את זה: