חוות דעת אתיות 2016

Forum logo

חוות דעת אתיות לשנת 2016

 

מספר מקרה

תיאור מקוצר

נושאים שנידונו

1/2016

הקלטת ישיבת גישור על ידי המגשר או צדדים לגישור

א. הקלטה על ידי המגשר מחייבת הסכמת הצדדים – חופש בחירה של צדדים לגישור

ב. הקלטה על ידי צד לגישור

ג. המלצה מקצועית להימנע מהקלטת ישיבות גישור

 

2/2016

 

האם יש לגלות לצד לגישור שהצד האחר לגישור או בא כוחו השתתפו בעבר בגישור אצל המגשר

א. גילוי קשר אישי או מקצועי קודם – ניגוד עניינים של מגשר

ב. שמירה על סודיות המידע לגבי תביעות קודמות ואי משוא פנים

3/2016

הפניית צד בלתי מיוצג לקבלת ייעוץ משפטי על ידי המגשר, המלצה על עורך-דין, הלנת צד לגישור בבית המגשר

א. הפניית מגושר לייעוץ משפטי – מימוש חופש הבחירה של הצדדים ושמירה על אי משוא פנים

ב. המלצה על אנשי מקצוע מסוימים – שמירה על אי משוא פנים

ג. הכללת שם של קרוב משפחה ברשימת מומלצים – חשש לניגוד עניינים

ד. הלנת צד לגישור בבית המגשר – שמירה על יושרה מקצועית ומעמד המקצוע

4/2016

 

האם קניית דברי מאפה על ידי המגשר במאפיה שהיא צד להליך גישור המתקיים בפני המגשר מהווה בעיה אתית?

א. רכישת מוצרים במאפיה בעבר – ניגוד עניינים וגילוי נאות

ב. רכישת מוצרים במאפיה במהלך הגישור – ניגוד עניינים ומראית עין של משוא פנים

ג. רכישת מוצרים במאפיה לאחר הגישור – מראית עין של משוא פנים ושמירה על מעמד הגישור והמגשר

5/2016

צד אחד ביקש לשמור על הסדר הגישור בסוד ובכוונת הצד האחר לפרסמו. כיצד על המגשר לנהוג?

א. החובה להבטיח את תקינות ההליך ומניעת ניצולו לרעה על ידי אחד הצדדים – יושרה מקצועית

ב. החובה לקיים את הגישור ללא משוא פנים – העדפה לגיטימית כחריג

ג. חופש הבחירה של צדדים וגבולות האחריות של המגשר

ד. קידום הבנה של הצדדים לגבי היקף הסודיות שתישמר על ידם – סודיות הגישור

6/2016

מגשר בסכסוך פינוי-בינוי שחלק מהצדדים לו אינם משתתפים בגישור

 

א. היבטים משפטיים של הסכם בין מקצת בעלי הדירות בבית משותף

ב. ידע משפטי והפניה למומחה – חופש הבחירה של הצדדים לגישור: קבלת החלטות מדעת

ג. צירוף המשתתפים המתאימים לגישור – יושרה מקצועית

ד. הסכם חלקי שאינו "הסדר גישור"

 

%d בלוגרים אהבו את זה: