חוות דעת אתיות 2021

חוות דעת אתיות לשנת 2021

מספר מקרה תיאור מקוצר נושאים שנידונו
                      1/2021כיצד ינהג מגשר שהוזמן למסור עדות במשטרה לגבי איומים שהושמעו על ידי צד במהלך הגישור?  א. חובת הסודיות והחיסיון חלה גם במקרה של עדות במשטרה ובהליכים פליליים
ב. עדות מגשרים במשטרה מצריכה ויתור של הצדדים לגישור על החיסיון; השוני לעומת חובת דיווח
ג. עדות מגשרים במשטרה מצריכה ויתור של המגשרים על החיסיון
ד. האם החיסיון חל על איומים או ביצוע עבירה? הסרת החיסיון וכפיית עדות המגשרים במשטרה מצריכה החלטה שיפוטית
ה. הבהרה לעניין חובת שיתוף הפעולה עם המשטרה: השוני בין התייצבות למתן עדות לבין מסירת מידע