מקרה 3/2019

מקרה מס' 3/2019

פורום האתיקה מורכב ממגשרים חברי מרכז הגישור בקהילה קריית אונו ופועל בריכוזה של כרמלה זילברשטיין ובהנחיית ד"ר עומר שפירא מהפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו. בין מטרות הפורום: להוות כתובת להפניית שאלות אתיות המעסיקות מגשרים ומרכזי גישור; מתן מענה לשאלות אלו; פיתוח כלים להתמודדות עם שאלות אתיות בגישור; איסוף, שימור והפצת ידע בקרב מגשרים. הפורום אינו גוף משמעתי. מטרתו להפיק לקחים לעתיד, לשפר ולתרום להתמקצעות המגשרים.

 הבסיס הנורמטיבי המנחה את הפורום בדיוניו

פורום האתיקה דן בהיבטים אתיים של התנהלות מגשרים, ומתייחס להיבטים המשפטיים של התנהלות זו רק וככל כשהדבר רלוונטי לבחינת הסוגיה האתית שעל הפרק. הפורום מבסס את חוות הדעת שלו על הקוד האתי למגשרים במרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה (2018) שאומץ בשיתוף פעולה של מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, יחד עם 'התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בישראל', 'תכנית גישורים', ו'פורום האתיקה' הפועל לצד המרכז לגישור בקהילה קריית אונו והקריה האקדמית אונו (להלן – הקוד האתי למגשרים בקהילה (2018), ועל הקוד האתי למגשרים (2018), שהותאם לצרכי מגשרים שאינם פועלים במסגרת מרכז גישור בקהילה. שני הקודים מבוססים על הקוד האתי למגשרים (2014) של המרכז לגישור בקהילה קריית אונו, שפותח על ידי חברי פורום האתיקה בהנחיית ד"ר עומר שפירא מהפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו. הם מוסיפים על תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג-1993 (להלן – תקנות הגישור) ומשקפים את עמדת הפורום לגבי הנורמות האתיות החלות על מגשרים בקהילה, מגשרים פרטיים, ומגשרים בתיקי בית משפט בשינויים המתחייבים.

עובדות המקרה

באחד ממרכזי הגישור בקהילה התקיים תהליך גישור שבסיומו הגיעו המגושרים להסכמות ונחתם הסדר גישור. מרכז הגישור הציע למגושרים להצטלם יחדיו ולהעלות את הצילום לדף הפייסבוק של המרכז. המגושרים הסכימו להצעה מתוך רצון לסייע להעלאת המודעות להליכי גישור וליעילותם. התמונה התפרסמה ללא פרטים לגבי דברים שהוחלפו בין הצדדים במהלך הגישור. מרכז הגישור ביקש את התייחסות הפורום לשאלה האם הפרסום תקין מבחינה אתית והאם חובת הסודיות של המגשרים יוצרת מניעה לפרסם את תמונת המגושרים למרות הסכמתם.

דיון

א. חופש הבחירה של מגושרים – הסכמה לפרסום שם ותמונה

חופש הבחירה של מגושרים הוא ערך בסיסי בגישור. הקוד האתי למגשרים בקהילה (2018) קובע בסטנדרט 1 כי:

המגשר יקיים את הגישור על בסיס עקרון חופש הבחירה לצדדים. חופש בחירה לצדדים משמעו שהצדדים חופשיים לקבל החלטות מתוך כשירות, באופן וולונטרי, ללא כפייה, על בסיס מידע רלוונטי.

א.         לצדדים יש חופש בחירה  לגבי כל נושא העומד להחלטה, פרוצדורלי או מהותי, ובכל שלב של הגישור…

לכן, לכאורה, אם מגושרים מסכימים לפרסום תמונתם באתר מרכז הגישור מתוך רצון חופשי על מנת לסייע לקידום השימוש בגישור בקהילה יש צורך להצביע על סיבה טובה הגוברת על רצון זה. חשוב לציין, בהקשר זה, כי חופש הבחירה משמעו הימנעות מהפעלת לחץ על המגושרים ובהקשר הנוכחי – הימנעות מהפעלת לחץ על המגושרים להיחשף ולהסכים לפרסום תמונתם.

ב. מגבלות על חופש הבחירה של המגושרים – שמירה על כבוד המקצוע וכללי פרסום

חופש הבחירה של מגושרים אינו ערך מוחלט הגובר תמיד על ערכים אחרים. ישנם מצבים שבהם קיימת הצדקה להגביל את חופש הבחירה בשל מחויבויות נוספות של המגשרים (ושל מרכז הגישור) כלפי המקצוע, הציבור, או מרכז הגישור. סטנדרט 10 לקוד האתי קובע בהקשר זה כדלקמן:

המגשר ימלא את תפקידו תוך שמירה על מעמדם של המקצוע ושל מרכז הגישור ועל אמון הציבור במקצוע הגישור, בתהליך הגישור ובמרכז הגישור. שמירה על מעמדם של המקצוע ושל מרכז הגישור משמעה הימנעות מהתנהגות שעלולה לגרום לפיחות ביחסו של הציבור למקצוע הגישור ולמרכז הגישור, לפגיעה בתדמית או במוניטין של המקצוע ושל מרכז הגישור, או לפגיעה בנכונות הציבור לפנות להליכי גישור ולפגיעה באמון הציבור בהם.

סטנדרט 11 לקוד האתי עוסק באופן ספציפי בפרסום ושיווק וקובע כי:

המגשר יאמר אמת ויימנע מהטעיה בעת פרסום שירותי הגישור, שכנוע לעשיית שימוש בשירותי גישור או במסירת מידע לגבי כישוריו, ניסיונו, ושירותי מרכז הגישור.

א. המגשר לא יבטיח הבטחות על תוצאת הגישור בכל פרסום שהוא.

ב. המגשר לא ישווק את שירותיו הפרטיים במסגרת פעילותו במרכז.

ג. המגשר יימנע מאזכור שמותיהם של מי שהשתמשו בשירותיו, ללא הסכמתם.

הקוד האתי, לפיכך, אינו עוסק במישרין בסוגיית פרסום תמונה של מגושרים. סטנדרט הפרסום והשיווק דורש מהמגשר, ובהתאמה ממרכז הגישור, לומר אמת ולהימנע מהטעיה ומהבטחות שווא, אך מאפשר לאזכר שמות מגושרים בהסכמתם. מסטנדרט השמירה על מעמד המקצוע ומעמד מרכז הגישור ניתן ללמוד שעל הפרסום להיות "פרסום מכובד" שאינו מוזיל את הגישור ופוגע בכבוד המקצוע והמרכז. סטנדרט 7 עוסק בערך השמירה על כבוד האדם וממנו ניתן ללמוד כי על הפרסום להיות כזה המכבד גם את המגושרים.

לצורך השוואה, על פי תיקון כללי לשכת עורכי הדין בעניין פרסומות מותרות משנת 2018 (כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת) (תיקון), התשע"ח-2018) מותר לעו"ד לפרסם שמות לקוחות ותמונות של לקוחות בהסכמתם, כל עוד אין בכך כדי לפגוע בכבוד המקצוע.

ג. פרסום וסודיות

אין חולק על כך שלמגשרים חובת סודיות כלפי המגושרים והם מחויבים לשמור בסוד מידע שהגיע לידיעתם במהלך הגישור. סטנדרט 5 לקוד האתי קובע:

המגשר ישמור על סודיות המידע שהגיע לידיעתו במהלך מילוי תפקידו. שמירת סודיות בגישור משמעה אי-גילוי המידע ללא צידוק מתאים, כמפורט בסטנדרט זה.

על פי הקוד האתי, המידע הסודי כולל "מידע שפוגע באנונימיות של הצדדים" (סטנדרט 5.ב.3), ופרסום תמונה של המגושרים נכלל בכך.

עם זאת לחובת הסודיות יש חריגים, ואחד מהם מתקיים כאשר המגושרים מסכימים לגילוי המידע (סטנדרט 5.ג.1). על כן, פרסום התמונה בהסכמת הצדדים וללא פרסום פרטים מתוך הגישור אינו מהווה הפרה של חובת הסודיות החלה על המגשרים.

סיכום

לדעת הפורום פרסום תמונה של מגושרים מרוצים באתר המרכז אינו אסור מבחינה אתית ובלבד שצילום התמונה והעלאתה לאתר נעשו בהסכמה בכתב של המצולמים וללא הפעלת לחץ מצד המגשרים והמרכז, התמונה מכבדת את המצולמים ואת המרכז, והיא אינה פוגעת בכבוד המקצוע.

פורום    האתיקה

אפריל        2019

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: